Kontakt

Medin san d.o.o.

Horvaćanska cesta 132
10000 Zagreb

Emilijano Dimač, direktor

Ivana Jozić, mag.oec., izvršna direktorica
Mobitel: 098/1790-703

Prodavaonica

Strojarska cesta 2
10000 Zagreb

Robert Gebert
Tomislav Majić
Tel/Fax: 01/611-0565
Email: ponuda.medinsan@gmail.com

Radno vrijeme

Ponedjeljak – petak: 8h – 16h
Subota: 8h – 12h

Medin san d.o.o. za proizvodnju i trgovinu
Sjedište: Horvaćanska cesta 132, 10000 Zagreb
Trgovački sud u Zagrebu, 2001. godine, upisano pod brojem Tt-01/6886-4
MBS: 080415036
Temeljni kapital od 141.615,24 € (1.067.000,00 kn) uplaćen u cijelosti.
OIB: 97819935095
Član uprave: Emilijano Dimač, zastupa društvo pojedinačno i samostalno
Kunski žiro račun kod BANKE: 9023400091102716337
IBAN: HR9023400091102716337