Kontakt

MEDIN SAN d.o.o.
HORVAĆANSKA CESTA 132 ZAGREB
prodavaonica STROJARSKA CESTA 2

Emilijano Dimač, direktor
Tel: 098/820 132

Ivana Dimač, mag.oec., izvršna direktorica
Tel: 098/1790 703

Prodavaonica:
Robert Gebert
Tomislav Majić
Tel/Fax:01/611 05 65
Email: ponuda.medinsan@gmail.com

Radno vrijeme:
PONEDJELJAK-PETAK: 8-16
SUBOTA: 8-12

MEDIN SAN d.o.o. za proizvodnju i trgovinu
Sjedište: Horvaćanska cesta 132, 10000 Zagreb
Trgovački sud u Zagrebu, 2001. godine, upisano pod brojem Tt-01/6886-4
MBS: 080415036
Temeljni kapital od 1.067.000,00 kn uplaćen u cijelosti.
OIB: 97819935095
Član uprave: Emilijano Dimač, zastupa društvo pojedinačno i samostalno
Kunski žiro račun kod BANKE: 9023400091102716337
IBAN: HR9023400091102716337